تبیین و ارزیابی عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده

خلاصه‌‌ای از پایاننامه

در هر سیستم بانکی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف مدیران، بهبود عملکرد بانک است. بازدهی دارایی‌ها[1]، و بازدهی حقوق صاحبان سهام[2] و حاشیه­ی بهره­ی­ خالص[3] معمول‌ترین مؤلفه‌های سنجش عملکرد بانک‌ها محسوب می‌گردند. عوامل مختلفی بـر این مؤلفه‌ها اثرگذارند؛ از آن جمله می‌توان به تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات، حجم نقدینگی در اقتصاد و نرخ تورم اشاره کرد. به علاوه، نحوه­ی سودآوری و عملكرد بانک‌ها از متغیرهای بیرونی و درونی اثر می‌پذیرند.

متغیرهای بیرونی شامل تغییرات در حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سودهای بانکی و ... است که خود از سیاست‌های پولی و مالی هر کشور تأثیر می‌گیرد. متغیرهای درونی نیز شامل نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها ( به‌ویژه تسهیلات) ازنظر نقد شوندگی، ترکیب یا سبد تسهیلات، حساسیت به ریسک بازار، ذخیره­ی مطالبات مشکوک الوصول، و نرخ ترکیب سپرده‌ها و نیز  نرخ سود آن‌ها و عوامل مشابه دیگر است.

 

برای بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک نیازمند تفکیک عوامل اثرگذار به دو بخش درونی و بیرونی هستیم. عوامل بیرونی شامل نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و عوامل درونی شامل نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، دارایی‌های نقدپذیر، حساسیت به ریسک بازار، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ترکیب سپرده‌ها، ترکیب تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌باشند. هریک این عوامل بر اساس مطالعات نظری ارتباط شناخته‌شده و معینی با عملکرد بانک‌ها دارند. برای تشریح مبانی و چارچوب نظری تحقیق، در دو بخش به بیان نحوه مدلسازي ارتباط این عوامل با عملکرد بانک می‌پردازیم.

برخی از مطالعات مرتبط در این حوزه به برآورد عوامل مؤثر بر حاشیه‌ي بهره پرداخته‌اند که از تفاوت بین نرخ‌های دریافت سود از تسهیلات و نرخ سپرده‌ها بدست می‌آید. از این گروه تحقیقات اساسی می‌توان به مطالعه‌ی دمیرکاچ-کانت و هایزنیگا 1999، کلیس و واندر ونت 2008  اشاره نمود. در این تحقیقات دمیرکاچ-کانت و هایزنیگا[4] داده‌های مربوط به 80 کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که نسبت بزرگ دارایی بانک به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت کوچک تمرکز بازار، حاشیه‌ی بهرهای و سودهای بانکی را کاهش میدهد. از طرفی حاشیه‌ی بهرهای خالص و سودآوری بانک‌های خارجی در مقایسه با بانک‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته بیش‌تر است.

کلیس و واندر ونت به تعیین حاشیه‌ی بهره‌ای بانک‌های کشورهای مرکزی و اروپای شرقی نیز پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه حاکی از تأثیرگذاری عواملی چون تمرکز، کارایی عملیاتی، کفایت سرمایه و رفتارهای ریسکی بر سودآوری بانک‌ها است.

برخی از مطالعات به بررسی پویاییهای حاشیه‌ی بهره پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان به کارهای آلیقا-دیاز[5] و اولیورو 2005  اشاره نمود. این تحقیق که به بررسی بخش بانکداری ایالات متحده امریکا و ضدچرخه‌ای‌ بودن حاشیه‌ی بهره پرداخته است، نشان می‌دهد حاشیه‌ی بهره در دوران رکود بالاتر از دوران رونق است.

اکثر تحقیقات اخیر در مورد عملکرد و سودآوری بانک‌ها بر معیارهای ساختاری استوار بوده و بر رابطه­ی تجربی مثبت بین تمرکزگرایی و سودآوری تأکیدکردهاند. مطابق با فرضیه­ی تبانی، تعداد کمی از بانک‌ها قادرند به صورت آشکار و پنهان تبانی کنند تا منجر به نرخ­های بهره­ی بالاتر روی بدهی­ها و نرخ­های بهره پایین­تر روی سپرده­ها شده و در نتیجه پاداشهای بالاتر برد. در قیاس با رابطه­ی مثبت تمرکز با سودآوری; فرضیه­ی کارایی، رابطه­ی مثبت اندازه را با کارایی بانک  منعکس می‌کند. البته، لذا هنوز دقیق مشخص نیست که آیا سود بالای بانک­های بزرگ نتیجه­ی ساختار بازار متمرکز و تبانی است یا نتیجه­ی فنون مدیریتی و تولیدی برتر با هزینه­های کمتر که عایدی­های بالاتر را ایجاد می­کند (سید نورانی و همکاران، 1391).

طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد بانک‌ها ضرورت بالایی دارد. از بعد نظری، در این طراحی می‌توان کارایی تخصیص منابع بانک را متناسب با سرمایه آن تحلیل کرد. هم‌چنین در این مدل ارزیابی، پارامترهای مؤثر بر افزایش کارایی را نیز می‌توان نشان داد.

از منظر کاربردی باید به چند ضرورت اشاره نمود: ارزیابی مؤثر و درست از عملکرد بانک‌ها در ایران باعث می‌گردد سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی منابع خود را در اختیار این‌گونه بانک‌ها قرار دهند تا هم سرمایه­گذار سودآوری مناسب داشته باشد و هم منافع آن باعث بهبود و ارتقای خدمات بانک شود.

در این تحقیق تلاش که به سئوال‌های زیر پاسخ داده شود:

1.      درجات کارایی (کارايی کلی یا حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) براي بانکهای پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

2. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی کارایی بانک‌های پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

در این پژوهش پس از محاسبه‌ی کارایی از روش تحلیل پوششی داده‌ها و یافتن متغیرهای اثرگذار بیرونی بر عملکرد بانک، از روش تحلیل داده­های پنل استفاده می­شود. مدل پانل دیتا ترکیبی از مدل مقطعی و سری زمانی است که در آن، اطلاعات چندین واحد (افراد، شرکت، ایالت، کشور و...) در دوره­‌های زمانی مختلف بررسی می­شود. امروزه استفاده از مدل پانل دیتا در تحقیقات اقتصادی و مدیریتی رو به افزایش است.

برای اندازه‌گیری کارایی بانک‌ها به عنوان متغیر وابسته‌‌ی مدل نیز از روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) استفاده خواهد شد.

تحليل پوششي داده‌ها، مفهومي از محاسبه‌ی ارزيابي سطوح كارايي در داخل يك گروه از سازمان را نشان مي‌دهد كه كارايي هر واحد در مقايسه با تعدادي از واحدهای دیگر محاسبه می‌شود كه داراي بيش‌ترين عملكردند. اين تكنيك، بر رويكرد برنامه‌ريزي خطي مبتنی است كه هدف اصلي آن، مقايسه و سنجش كارايي تعدادي از واحدهاي تصميم‌گيرنده‌ی مشابه است; این واحدها كه تعداد ورودي‌هاي مصرفي و خروجي‌هاي توليدي متفاوتي دارند; نمونه‌هایی از اين واحدها مي‌توانند شعب بانك‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌هاي برق، ادارات تحت پوشش وزارتخانه و يا كارخانه‌های متشابه ‌میباشند. منظور از مقايسه و سنجش كارايي نيز اين است كه روشن شود يك واحد تصميم‌گيرنده در مقایسه با ساير واحدهاي تصميم‌گيرنده، چقدر از منابع خود در راستاي توليد بدرستی استفاده كرده است.

- نتایج مربوط به اندازه­گیری درجات کارایی نشان می­دهد که میانگین سطوح کارایی کلی در دوره‌ی مورد مطالعه در بانک‌های ایرانی 79/0 بوده است که در دسته دوم (بین 6/0 و 8/0) از طبقه‌بندی صورت‌گرفته در فصل چهار قرار می‌گیرد. این بدین مفهوم است که به طور میانگین در سطح بانکی با میزان نهاده­های در نظر گرفته موجود، این ظرفیت وجود دارد که میزان ستاده‌های بانکی اعم از ROA، ROE و NIM افزایش یافته و بانک­های تحت بررسی در وضعیت تولید ستاده­ای کمتر نسبت به ظرفیت و پتانسیل خود قرار گرفته باشند.

-  در تفکیک سطوح کارایی کلی به دو نوع کارایی در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و کارایی مقیاس نشان داده شده که میانگین سطوح کارایی مقیاس (92/0) نسبت به میانگین سطوح کارایی در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (86/0) در سطح بالاتری می‌ایستد. این موضوع بیانگر آن است که به طور میانگین بانک‌ها نسبت به کارایی مربوط به ترکیب نهاده­های خود جهت تولید ستاده‌ها (کارایی در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس) در موقعیت بهتری فعالیت می­کردند. لذا، در سیستم بانکی باید نسبت به ترکیب نهاده­ها یا کارایی در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس توجه ویژه­ای شود؛ چرا که اغلب میزان ناکارایی کلی (کارایی در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) بانک‌های تحت بررسی به این موضوع برمی­گردد.

نتایج مربوط به برآورد درجات کارایی (کارایی کلی یا حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) نشان می­دهد که در سال­های بعد از 1387 و 1390، میزان سطوح کارایی تمایل به حرکت به مقادیر پایین‌تر را دارد و از توانایی رقابت­پذیری آن‌ها کاسته شده است. در این خصوص با بررسی­ها و برآوردهایی که صورت گرفته، به ترتیب متغیرهای مربوط به نرخ رشد GDP در دوره قبل (061/0)، حجم نقدینگی (026/0)، تورم (021/0-) بیش‌ترین اثرگذاری را روی مقادیر کارایی کلی برآوردشده داشته­اند. با این اوصاف، در سیاست­های ارتقای سطح کارایی بانک‌ها در سطح کلان لازم است متغیرهای مذکور مورد توجه قرار بگیرد. و از طرف دیگر، در راستای جلوگیری از اثرات منفی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و یا شوک­هایی نظیر تحریم­‌ها، برنامه­‌ریزی مقاومتی ضرورت دارد. نتایج نشان می­دهد که با افزایش ثبات و کاهش ناپایداری در اقتصاد کلان (مثلاً رشد کمتر شاخص قیمت­ها و یا به عبارتی رشد کم نرخ تورم و نرخ رشد مثبت و بالای تولید ناخالص داخلی) میزان سطح کارایی بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.[1] . return of assets (ROA)

[2]  .return of equity capital (ROE)

[3] . net interest margin (NIM)

[4] Wayne Huizenga

[5] Díaz Olivo

یکشنبه 11 تیر ماه 1396
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.