کاربرد اختیارمعامله حقیقی در قیمت‌گذاری و بودجه‌بندی سرمایه‌ای بنگاه (موردکاوی صنعت خاص)
یکشنبه 20 مرداد ماه 1392
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.