یکشنبه 17 فروردین ماه 1399 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
شش فروردین سال ۹۹، دکتر مسعود حیدری، استاد فن مذاکره، در ۸۳ سالگی، ایران و دانشجویان خود را تنها گذاشت. هنر متعالی او معلمی بود و امروز دانشجویانی که طی سال­‌های طولانی با بیان خلاق و دانش گستردة دکتر حیدری نشاطی دوباره می­‌یافتند، به سوگ آموزگار خود نشسته‌­اند.
این افته را سوزان شانک (Susan Shank) و جان وَکارو (John Vaccaro) تحت نظارت رابرت اف برونر (Robert F. Bruner) و رابرت کانروی (Robert Conroy) برای بحث در کلاس تهیه کرده‌اند، و هدف از نگارش آن نشان‌دادن اجرای مؤثر یا ناکارآمدی شرکت نبوده است. در تولید اُفته از حمایت مالی مؤسسه­ی باتن (Batten Institute) استفاده شده است. حق تألیف این اُفته (2001) به بنیاد مدرسة دارن دانشگاه ویرجینا در شارلوتزویل (Charlottesville) تعلق دارد.
تقریبا همه‌ی کشورهای دنیا در مقابله با ویروس کرونا استراتژی یکسانی را برگزیده‌اند: جلوگیری از شیوع. بریتانیا می خواهد راه دیگری را پیش گرفته و استراتژی ابتلای دسته جمعی به ویروس برای مصون کردن مردم در مقابل آن را دنبال کند.
در این روزهای دشوار زندگی در فضای سربسته و کار از راه دور، به دلیل ویروس کرونا، باید فرصت کنید و سری به این کتابخانه بزنید.
در روز چهارشنبه سی بهمن نود و هشت به دعوت دوستان دانشجو در دورهمی علاقه‌مندان به رمز ارزها شرکت کردم. غیر از توضیح در مورد بعضی رمزارزها و تحولات تاریخی قیمت آنها، بحث به موقعیت استخراج رمزارزها در ایران، موقعیت قانونی معاملات رمزارزها در جهان و ایران، کمک احتمالی رمزارزها در شرایط تحریم، کمک احتمالی رمزارزها به مهار تورم در ایران، تاثیر رمزارزها بر سیاست پولی در جهان و...کشید.
Print Send to Friends
شنبه 2 مهر ماه 1390 | hits : 17878 | Code: 431
نام درس : مباحث منتخب در مديريت مالي
مقطع آموزشي : کارشناسي ارشد
ارائه‌شده در : دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده اقتصاد و مديريت
سال تحصيلي : نيم‌سال اول 91-1390
مدرس همكار : ميثم رادپور
كمك استاد : بهرنگ اسدي-مهرداد فضيلت


جلسة اول

مفاهيم پايه مالي چيست؟

·         کتاب: شمارۀ ‏17/ مقاله‌های 1-1و 2-2

·         کتاب شمارۀ 2/Cahpter1: Introduction to Corporate Finance

·         کتاب: شمارۀ 4 / Cahpter1: The Firm and the Financial Manager

·         کتاب: شمارۀ 5/ Chapter 1: Finance and the Financial Manager

·         کتاب: شمارۀ 6/ Chapter 1: Finance and the Firm

·         اسلايد: مالي چيست؟ ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

·         اسلاید: داستان مدیریت مالی از منظر مالی شرکت‌ها ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

 

جلسة دوم

ابزارها و بازارهاي مالي

·         کتاب: شمارۀ ‏16/ مقالة 5-1، 3-2 ، 9-2

·         کتاب: شمارۀ ‏17/ مقالة 3-3

·         کتاب: شمارۀ ‏14/ فصل اول و دوم

·         کتاب: شمارۀ: 8/ Chapter1: Introduction and Overview of Financial Markets

·         کتاب: شمارۀ 9/ Chapter 1: Financial Markets and Their Products; Chapter 2: Secondary Markets

·         کتاب: شمارۀ 3/ Chapter 1: Introduction to Capital Markets, Consumption and Investment

·         اسلايد: مقدمه‌اي بر امور مالي شركت‌ها ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

·         اسلاید: ابزار، نهاد و بازارهای مالی ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         اسلاید: تأمین مالی در فرابورس  ] سمینارها و کنفرانس‌ها[

 

جلسة سوم

تصميمات سرمايه‌گذاران، مقام ناظر، و اصول شرکت‌داری

·         كتاب: شمارۀ ‏11/ مقالۀ سوم: شیوه‌های مالی هدایت دیدگاه‌ها و ....

·         کتاب: شمارۀ ‏14 / فصل سوم

·         کتاب: شمارۀ 1/ Chapter 1: An Overview of Financial Management

·         کتاب: شمارۀ 9/ Chapter5: Regulation

·         اسلايد: شرکت‌داری ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

·         اسلايد: مسألة نمايندگي ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

·         فیلم:  مجمع عمومی یک شرکت بورسی

·         سايت: سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش تاريخچة بورس و اهداف سازمان

·         سایت: ويكي پديا ، Corporate Governance

·         سایت: FSA  كل بخشabout us

 

جلسۀ چهارم

موردكاوي بازارهاي مالي: بازار ارز

·         کتاب: شمارۀ ‏18/  مقالة بازار جهاني ارز و كاركردهاي آن

·         کتاب: شمارۀ 8/ Chapter 9: Foreign Exchange Markets

·         کتاب: شمارۀ 9/ Chapter 10: Foreign Exchange

·         اسلايد: بازار ارز و كاركردهاي آن ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[ (در دست تدوین)

·         اسلاید: قیمت‌گذاری نادرست ارز در ایران ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         سایت: بازار ارز جهاني (مراجعه شود به سايت forexfactory.com)

بحران ارزی اروپا و آثار آن بر بازارهای سرمایه

·         اسلاید: بحران منطقۀ یورو ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[ (در دست تدوین)

 

جلسة پنجم

بازار سرمایۀ ایران و ابزارهای مالی آن

·         اسلاید: بازار سرمایۀ ایران ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[  (در دست تدوین)

·         اسلايد:روش‌هاي نوين تأمين مالي: بازار پول در مقابل بازار سرمايه ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         اسلاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری  ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[ ( در دست تدوین)

سرمایۀ خطرپذیر

·         اسلايد: سرماية خطرپذير ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

 

جلسة ششم

بانك‌داري تجاري و بانك‌داري سرمايه‌گذاري

·         کتاب: شمارۀ 1/ Chapter 18: Initial Public Offering; Investment Banking and Financial Restructuring

·         کتاب: شمارۀ  2/  Chapter 16: Raising Capital

·         اسلايد: نقش شركت‌هاي تأمين سرمايه در تأمين مالي ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         اسلاید: جایگاه بازار سرمایه و نقش آن در تعامل با صنعت بانکداری ] سمینارها و کنفرانس‌ها[

 

جلسۀ هفتم

تأمين مالي بخش مسكن

·         کتاب: شمارۀ ‏16/ بخش سوم

·         کتاب: شمارۀ ‏17/ بخش پنجم

·         اسلايد: اثرات هدفمندكردن يارانه ها بر بازار سرمايه و بازار مسكن ] سمینارها و کنفرانس‌ها[

مشاركت زماني

·         اسلايد: سمينار مشاركت زماني براي مديران ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         سایت: www.arda.org ، بخش Industry Information و Timeshare Terminology

مرور و جمع‌بندی نشست‌های قبلی

 

آزمون اول: منابع و مآخذ نشست‌های اول تا هفتم به شرح برنامه؛ کتاب شمارۀ ‏14


 

جلسة هشتم

هزینۀ سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای

·         کتاب: شمارۀ ‏13/ فصل هفدهم: هزینۀ سرمایه

·         کتاب: شمارۀ 1/  Chapter 10: Determining the Cost of Capital; Chapters 12and 13: Capital Budgeting

·         کتاب: شمارۀ 2/ Part 4: Capital Budgeting [Chapters 9, 19 & 11] ; Chapter 15: Cost of Capital

·         اسلاید: هزینۀ سرمایه ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[ ( در دست تدوین)

·         اسلاید: بودجه‌بندی سرمایه‌ای ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[ (در دست تدوین)

 

جلسۀ نهم

ساختار سرمایه

·         کتاب: شمارۀ ‏13/ فصل هجدهم: نظریۀ بافت سرمایه و بافت سرمایۀ بهینه

·         کتاب: شمارۀ 1Chapter 15: Capital Structure Decisions Part I; Chapter 16: Capital Structure Decisions Part II

·         کتاب: شمارۀ 2Chapter 17: Financial Leverage and Capital Structure Policy

·         کتاب: شمارۀ 3Chapter 15: Capital Structure

·         اسلاید: ساختار سرمایه ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

 

جلسة دهم

ادغام و قبضة مالكيت؛ خرید شرکت توسط مدیران؛ شرکت‌های هلدینگ

·         کتاب: شمارۀ ‏16/ مقاله‌های 6-1 و 8-2

·         کتاب: شمارۀ 1/ Chapter 26: Mergers, LBOs, Divestitures, and Holding Companies

·         کتاب: شمارۀ 2/ Chapter 25: Mergers and Acquisitions

·         کتاب: شمارۀ 4/ Chapter 22: Mergers, Accusations, and Corporate Control

·         اسلايد: قبضة مالكيت و تجديد ساختار ] اسلایدهای آموزشی/ مالی شرکت‌ها[

·         اسلاید: شرکت‌های هلدینگ در اقتصاد ایران، فرصت‌ها تهدیدها  ] سمینارها و کنفرانس‌ها[

 

جلسۀ یازدهم

بحران مالی 8-2007 و ریشه‌های آن

·         اسلايد: بحران مالي بين المللي و ريشه‌هاي آن ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         اسلاید: بحران وام‌هاي دون‌اعتبار ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی[

·         سایت: http://www.cashmone.com/economic-financial-crisis-2008-causes

 

جلسۀ دوازدهم

مالی رفتاري

·         کتاب: شمارۀ ‏10/ کل کتاب

·         اسلايد: معرفي مالي رفتاري ] اسلایدهای آموزشی/ مالی رفتاری[

مرور و جمع‌بندی نشست‌های قبلی

 

آزمون دوم (میان‌ترم): منابع و مآخذ نشست‌های هشتم تا دوازدهم به شرح برنامه؛ کتاب شمارۀ ‏13

جلسة سیزدهم

رياضيات در مالي

·         اسلايد: ريسك اعتباري و كميتة بال ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک[

·         فيلم:  فرمول بلك-شولز

 

جلسة چهاردهم

ریسک‌های مالی- مفاهیم و مقدمات

·         کتاب: شمارۀ ‏19/ فصل اول: کلیات ریسک

·         کتاب: شمارۀ ‏17/ مقاله‌های بخش دوم

·         اسلايد: ريسك ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک[

 

جلسة پانزدهم

ریسک‌های مالی- مدل‌سازی

·         کتاب: شمارۀ ‏19/ فصل‌هاي دوم، چهارم، ششم، نهم و دهم

·         اسلاید: مدل‌سازی ریسک ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک[

·         اسلايد: ريسك اعتباري ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک[

مرور و جمع‌بندي نشست‌هاي قبلي

 

آزمون سوم (آزمون پایانی): منابع و مآخذ نشست‌های سیزدهم تا پانزدهم به شرح برنامه؛ کتاب شمارۀ ‏15

 

كتاب‌ها:

1. Brigham, U. F., Daves, Ph. R., Intermediate Financial Management

2. Ross. S. A., Westerfield, R. W. & Jordan. B. D., Fundamentals of corporate finance

3. Copeland, Th. E., Weston, J. Fred., Shastri, K., Financial Theory and Corporate Policy

4. Brealy, R. A., Myera, S. C., Marcus, A. J., Fundamentals of Corporate Finance

5. Brealy, R. A., Myera, S. C., Principles of Corporate Finance

6. Gallagher, T. J., Andrew, J. D., Financial management: principles and practice

7. Fabbozi, F., Ferri, M. and Modigliani, F. Foundations of Financial Market & Institutions

8. Saunders, A., Cornett, M., Financial Markets and Institutions: a modern perspective.

9. McInish, T. H., Capital Markets: A Global Perspective


10.      نظریه‌های مالی نوین/ رابرت هاگن/ ترجمۀ: دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، شهاب‌الدین شمس و هستی چیت‌سازان

11.      كتاب: مجموعه مقالات بازار سرمايه /دكتر علي جهانخاني

12.      مديريت مالي1 / وستون، بریگام/ ترجمۀ حسین عبده تبریزی

13.      مدیریت مالی 2/ وستون، بریگام/ ترجمۀ حسین عبده تبریزی

14.      مباني بازارها و نهادهاي مالي/فبوزي، فري، موديلياني/ ترجمۀ حسین عبده تبریزی

15.      خطر و بازده/ ریچارد بریلی/ ترجمۀ حسین عبده تبریزی

16.      مجموعة مقالات مالي و سرماية گذاري جلد 1/ حسین عبده تبریزی

17.      مجموعة مقالات مالي و سرماية گذاري جلد2 / حسین عبده تبریزی و میثم رادپور

18.      مجموعۀ مقالات مالی و سرمایه‌گذاری جلد 3/ حسین عبده تبریزی و میثم رادپور ( در دست انتشار)

19.      اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار/ حسین عبده تبریزی و میثم رادپور

20.      فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری/ غلامرضا نظربلند، حسین عبده تبریزی و عبدالله کوثری

جهت مشاهده آخرين تكاليف و حل تمرينات و ديگر اطلاعات مربوط به كلاس اينجا كليك كنيد.


فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :